SIGN IN | REGISTER
Αρθρογραφία

ΑΚΤΗ ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΟ ΣΚΑΦΟΣ ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
 
NEA - Δείτε όλα τα άρθρα


Έκθεση για τις Θαλασσινές Σπηλιές: Αγνοήθηκε το γεγονός της ανέγερσης επαύλεων σε απόσταση μόλις 30 μέτρων από τη θάλασσα  • Έκθεση για τις Θαλασσινές Σπηλιές: Αγνοήθηκε το γεγονός της ανέγερσης επαύλεων  σε απόσταση μόλις 30 μέτρων από τη θάλασσα

Πατήστε την εικόνα για μεγέθυνση

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης της Δέουσας Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον για τις αναπτύξεις στην περιοχή Θαλασσινές Σπηλιές του Δήμου Πέγειας. Η μελέτη εκπονήθηκε σύμφωνα με την απόφαση που λήφθηκε στη σύσκεψη των υπουργών Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Εσωτερικών στις 22/3/2018.

Τα μέτρα που διαμορφώθηκαν ισχύουν και θα προωθηθούν για άμεση εφαρμογή από τις συναρμόδιες Αρχές είναι:

Δημιουργία ζώνης απόλυτης προστασίας («περιοχής πυρήνα») των αναπαραγωγικών σπηλαίων στην ξηρά και τη θάλασσα. Το βόρειο όριο βρίσκεται απέναντι από τη νησίδα Μανίκης και το νότιο όριο περίπου 200 μέτρα νοτιότερα του Σπήλιου της Φώκιας.

Δημιουργία ζώνης ελεγχόμενης θαλάσσιας κυκλοφορίας, στην οποία θα επιτρέπεται η είσοδος μόνο σε σκάφη παράκτιας επαγγελματικής αλιείας, σε μικρά κωπήλατα σκάφη μήκους μικρότερου των τεσσάρων μέτρων και σε σκάφη που ασχολούνται με την επιστημονική έρευνα και διαχείριση.

Κατασκευή πέτρινης περίφραξης και ολοκλήρωση της κατασκευής του πεζοδρόμου. Επειδή ο χώρος είναι γενικά περιορισμένος και η γενικότερη τάση των επισκεπτών είναι να κατεβαίνουν προς τη βραχώδη ακτή και τις θαλασσινές σπηλιές, θα πρέπει η κυκλοφορία των ανθρώπων στην περιοχή να ρυθμιστεί δραστικά με βασικά «εργαλεία» την κατασκευή πέτρινης περίφραξης και την ολοκλήρωση της κατασκευής ενιαίου πεζοδρόμου, ο οποίος να καταλήγει προς τα βόρεια στις παραλίες Μανίκης και Καφίζης. Η πέτρινη περίφραξη πρέπει να είναι ικανού ύψους ώστε να αποτρέπει την εύκολη υπερπήδηση, αλλά ταυτόχρονα να επιτρέπει τη θέα προς τη θάλασσα. Επίσης η περίφραξη μπορεί να ενισχυθεί με τη χρήση τοπικών ειδών βλάστησης δίπλα από την πέτρινη περίφραξη, προς τη μεριά της θάλασσας.

Για συγκεκριμένα τεμάχια που μέχρι σήμερα δεν έχουν οικοδομηθεί και βρίσκονται σε εξαιρετικά μικρή απόσταση (σχεδόν πάνω) από τα κύρια αναπαραγωγικά καταφύγια του είδους, κρίνεται απόλυτα απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι πιθανή μελλοντική δόμησή τους δεν θα επηρεάσει σε καμία περίπτωση τη στατικότητα των σπηλαίων. Πριν οικοδομηθούν τα συγκεκριμένα τεμάχια θα πρέπει να γίνει από τις αρμόδιες υπηρεσίες ακριβής αποτύπωση των σπηλαίων και λεπτομερής γεωλογική/ γεωτεχνική μελέτη, η οποία θα προσδιορίσει τις προδιαγραφές των οικοδομών, κυρίως όσον αφορά τη θεμελίωση και τις υπόγειες κατασκευές τους. Επίσης, προτείνεται ειδικά για δύο τεμάχια να εξεταστεί η δυνατότητα αποζημίωσης των ιδιοκτητών και αγοράς τους από το κράτος. Στην περίπτωση αυτή θα μπορούσε στη συνέχεια να δημιουργηθεί στον χώρο αυτό μικρής κλίμακας ελαφριά εγκατάσταση, η οποία να εξυπηρετεί την ενημέρωση των επισκεπτών της περιοχής σχετικά με τη σημασία της για τη μεσογειακή φώκια, με τη χρήση κατάλληλων εποπτικών και ηλεκτρονικών μέσων.

Δημιουργία πεζόδρομου προς τις παραλίες Καφίζης και Μανίκης, η οποία θα δώσει τη δυνατότητα διευθέτησης της ανθρώπινης κίνησης στην περιοχή και θα εξασφαλίσει την εύκολη πρόσβαση για κολύμβηση στον ορμίσκο Μανίκης και την παραλία Καφίζης, με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Τόσο ο τρόπος αξιοποίησης όσο και η δυναμικότητα της παραλίας Καφίζης δεν θα επηρεάσουν με κάποιο τρόπο τη χρήση των αναπαραγωγικών καταφυγίων από τις φώκιες.

Τεχνητός φωτισμός δημόσιων και ιδιωτικών χώρων, καθώς, αν και οι φώκιες δεν επηρεάζονται γενικώς από τον τεχνητό φωτισμό στον θαλάσσιο και παράκτιο χώρο, εμφανίζονται ιδιαίτερα ευαίσθητες στους χώρους αναπαραγωγής και γαλουχίας των μικρών τους. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει κατά μήκος της περιοχής απόλυτης προστασίας να αποφεύγεται οπωσδήποτε ο έντονος φωτισμός με προβολείς προς την πλευρά της θάλασσας και ακόμη περισσότερο προς τις εισόδους των αναπαραγωγικών καταφυγίων.

Πραγματοποίηση δράσεων ενημέρωσης του κοινού και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Προτείνεται να οργανωθεί μια σειρά ενημερωτικών δράσεων στην Πέγεια και την Πάφο, με στόχο την ενημέρωση του κοινού και ειδικών ομάδων που ασχολούνται με την παράκτια αλιεία και τον θαλάσσιο τουρισμό, καθώς και η διοργάνωση ενός προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα σχολεία της περιοχής.

Εφαρμογή συστήματος επιστημονικής παρακολούθησης της μεσογειακής φώκιας στην περιοχή μελέτης, το οποίο να βασιστεί στην πλήρη κάλυψη των αναπαραγωγικών καταφυγίων με κατάλληλα συστήματα υπέρυθρων καμερών, σε ένα σαφώς καθορισμένο ετήσιο πρόγραμμα επισκέψεων των αρμόδιων επιστημόνων στα καταφύγια και στην οργάνωση ενός συστήματος συλλογής πληροφοριών από τους πολίτες και ειδικά αυτούς που ασχολούνται συστηματικά με δραστηριότητες στη θάλασσα και τις ακτές. Το σύστημα επιστημονικής παρακολούθησης θα παρέχει τα απαραίτητα επιστημονικά δεδομένα που θα επιτρέψουν την αξιολόγηση της εφαρμογής των προτεινόμενων μέτρων όσο και της γενικότερης εξέλιξης της κατάστασης του είδους στην περιοχή.

Η έκθεση αγνοεί πλήρως το γεγονός ότι στις Θαλασσινές Σπηλιές της Πέγειας ανεγείρονται επαύλεις σε απόσταση μόλις 30 μέτρων από τη θάλασσα, μεταξύ των δύο σημαντικότερων σπηλιών αναπαραγωγής της μεσογειακής φώκιας στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας και πάνω από την πρόσφατα κηρυχθείσα «Περιοχή Πυρήνα» της Θαλάσσιας Προστατευόμενης Περιοχής, όπου «απαγορεύεται η αλιεία με οποιονδήποτε τρόπο».

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το Έβδομο Πρωτόκολλο της Σύμβασης της Βαρκελώνης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Ζωνών της Μεσογείου, τα συμβαλλόμενα κράτη-μέλη οφείλουν να καθορίζουν παράκτια ζώνη πλάτους τουλάχιστον 100 μέτρων από την υψηλότερη χειμερινή ίσαλη γραμμή, στην οποία δεν επιτρέπεται η δόμηση, ενώ παράλληλα οφείλουν να θεσπίζουν ακόμη αυστηρότερα μέτρα για ιδιαίτερα παράκτια οικοσυστήματα και τοπία.

Πηγή: Φιλελεύθερος

 

 
  USEFUL LINKS

- Windfinder forecast
- CYCOFOS weather forcecast
- Google weather forcecast
  Navionics Cyprus Maps

  SISTER SITES


HUNT & SHOOT
MAGAZINE
CYPRUS YACHTING
MAGAZINE
ONLINE
MAGAZINESCyprus Fishing Magazine
P.O. Box 55329, 3821 Limassol, Cyprus | Telephone: +357 25577750 | e-mail: info@cyprusfishingmagazine.com


Copyright © Dacor Advertising & Media LTD 2012
Designed by Dacor