SIGN IN | REGISTER
Αρθρογραφία

ΑΚΤΗ ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΟ ΣΚΑΦΟΣ ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
 
NEA - Δείτε όλα τα άρθρα


Κατασκευή 16 ακόμη κατοικιών στην περιοχή Θαλασσινές Σπηλιές του Δήμου Πέγειας  • Κατασκευή 16 ακόμη κατοικιών στην περιοχή Θαλασσινές Σπηλιές του Δήμου Πέγειας

Πατήστε την εικόνα για μεγέθυνση

Αιτιολογημένη διαπίστωση για την κατασκευή 16 κατοικιών με κολυμβητικές δεξαμενές, βιολογικό σταθμό και περίφραξη στην τοποθεσία Μανίκης, στην περιοχή Θαλασσινές Σπηλιές του Δήμου Πέγειας, εκδόθηκε προχθές από την Περιβαλλοντική Αρχή. Η Περιβαλλοντική Αρχή προτού λάβει απόφαση έκρινε αναγκαία τη διαβούλευση με το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, το Τμήμα Δασών, το Τμήμα Αρχαιοτήτων και την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, λόγω των εξειδικευμένων γνώσεων τους για το συγκεκριμένο έργο ή τις δυνητικές του επιπτώσεις του έργου στο περιβάλλον.

Με βάση την αιτιολογημένη διαπίστωση και το συνημμένο κτηματικό σχέδιο, φαίνεται ότι το Τμήμα Περιβάλλοντος συνεχίζει να επιτρέπει τη δόμηση εντός της παράκτιας ζώνης και σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων από τη θάλασσα, πάνω ακριβώς από το βιότοπο της μεσογειακής φώκιας (monachus monachus) στις Θαλασσινές Σπηλιές του δήμου Πέγειας.

 Λαμβάνοντας υπόψη ότι το προτεινόμενο έργο εφάπτεται των περιοχών του Δικτύου Natura 2000, Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) και Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) Χερσόνησος Ακάμα, η Περιβαλλοντική Αρχή ζήτησε τις απόψεις του διευθυντή Τμήματος Δασών, της διευθύντριας Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών και του προϊστάμενου Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας. Για την εν λόγω αίτηση δεν ζητήθηκε η εκπόνηση Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης. Υποβλήθηκαν στην Περιβαλλοντική Αρχή με σχετικές επιστολές οι απόψεις τους και οι όροι των συναρμόδιων αρχών, οι οποίες ενσωματώθηκαν στους όρους/ προϋποθέσεις της αιτιολογημένης διαπίστωσης.

 Γενικά, η περιοχή του Ακάμα υποστηρίζει σημαντικούς οικοτόπους και είδη με κυριότερο το είδος προς εξαφάνιση monachus monachus (μεσογειακή φώκια). Η χερσόνησος Ακάμα περιλαμβάνει αρκετές σπηλιές που θεωρούνται σημαντικές για τη μεσογειακή φώκια, συμπεριλαμβανομένων των Θαλασσινών Σπηλιών της Πέγειας, ενώ το πλησιέστερο θαλάσσιο σπήλαιο με εξακριβωμένη δραστηριότητα της μεσογειακής φώκιας, βρίσκεται 450 μέτρα περίπου ανατολικά της προτεινόμενης ανάπτυξης, σύμφωνα με το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών.

 Η πλησιέστερη προτεινόμενη κατοικία με βάση την εν λόγω αίτηση (πλησιέστερο όριο κτηρίου) στο χερσαίο τμήμα των περιοχών του Δικτύου Natura 2000 απέχει 35 μέτρα περίπου, ενώ η πλησιέστερη προτεινόμενη κατοικία (πλησιέστερο όριο κτιρίου) στο θαλάσσιο τμήμα των περιοχών του Δικτύου Natura 2000 απέχει 40 μέτρα, περίπου από αυτές. Εντός της Ζώνης Προστασίας της Παραλίας δεν χωροθετούνται οποιεσδήποτε οικοδομές. Σύμφωνα με τον μελετητή, στην περιοχή της Ζώνης Προστασίας της Παραλίας δεν θα υπάρξει καμία παρέμβαση, και η βλάστηση θα παραμείνει ως έχει στη φυσική της μορφή.

 Η μεσογειακή φώκια αποτελεί το πιο απειλούμενο είδος θαλάσσιου θηλαστικού στην Κύπρο, τη Μεσόγειο και την Ευρώπη. Ο παγκόσμιος πληθυσμός ανέρχεται περίπου σε 350-450 ενήλικα άτομα και διακρίνεται σε 3-4 υποπληθυσμούς στην Ανατολική Μεσόγειο (Ελλάδα, Τουρκία, Κύπρο), στο Κάβο Μπλάνκο (Μαυριτανία), στο Αρχιπέλαγος Μαδέρα (Πορτογαλία) και στη Δυτική Μεσόγειο (Μαρόκο και Αλγερία). Ο συνολικός πληθυσμός σε ολόκληρη την Κύπρο ανέρχεται περίπου σε 10-15 ενήλικα και νεαρά άτομα. Σύμφωνα με τον Κόκκινο Κατάλογο των Απειλούμενων Ειδών της Διεθνούς Ένωσης για τη Διατήρηση της Φύσης, η Μεσογειακή Φώκια χαρακτηρίζεται ως κινδυνεύον είδος σε παγκόσμιο επίπεδο. Παράλληλα, χαρακτηρίζεται ως είδος προτεραιότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σύμφωνα με την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας.

 Πηγή: Philenews
  USEFUL LINKS

- Windfinder forecast
- CYCOFOS weather forcecast
- Google weather forcecast
  Navionics Cyprus Maps

  SISTER SITES


HUNT & SHOOT
MAGAZINE
CYPRUS YACHTING
MAGAZINE
ONLINE
MAGAZINESCyprus Fishing Magazine
P.O. Box 55329, 3821 Limassol, Cyprus | Telephone: +357 25577750 | e-mail: info@cyprusfishingmagazine.com


Copyright © Dacor Advertising & Media LTD 2012
Designed by Dacor