SIGN IN | REGISTER
Αρθρογραφία

ΑΚΤΗ ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΟ ΣΚΑΦΟΣ ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
 
NEA - Δείτε όλα τα άρθρα


Μέτρα για προστασία φώκιας στις Θαλασσινές Σπηλιές  • Μέτρα για προστασία φώκιας στις Θαλασσινές Σπηλιές

Πατήστε την εικόνα για μεγέθυνση

Οι τρεις οικιστικές και τουριστικές αναπτύξεις στην περιοχή Θαλασσινές Σπηλιές του Δήμου Πέγειας, καθώς και το σχέδιο χρήσης της παραλίας Καφίζης, για τα οποία προκλήθηκε έντονη κοινωνική κατακραυγή, αδειοδοτήθηκαν, αφού ακολουθήθηκαν όλες οι ενδεδειγμένες διαδικασίες. Αυτό αναφέρει σε δημοσίευμα της η εφημερίδα Φιλελεύθερος, σύμφωνα με δηλώσεις του υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Κώστα Καδή.

Την προηγούμενη Δευτέρα, 11/2/2019, η Επιτροπή Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης εξέτασε τις δύο Μελέτες Δέουσας Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΔΕΕΠ) που ετοιμάστηκαν για την περιοχή Θαλασσινές Σπηλιές του Δήμου Πέγειας. Η πρώτη μελέτη εκπονήθηκε από τον Π. Δενδρινό και αφορά κυρίως στη μεσογειακή φώκια και τα χερσαία καταφύγιά της. Η δεύτερη μελέτη ετοιμάστηκε από τους Μ. Ανδρέου και Κ. Κουνναμά και περιλαμβάνει τα επικαιροποιημένα στοιχεία για το φυσικό περιβάλλον της περιοχής, ενώ παράλληλα προτείνει μέτρα για τη διατήρηση σημαντικών στοιχείων της βιοποικιλότητας στην περιοχή Θαλασσινές Σπηλιές.

 Κληθείς να απαντήσει ποιο είναι το αντικείμενο των δύο μελετών, ο αρμόδιος Υπουργός ανέφερε ότι «οι δύο ΜΔΕΕΠ έχουν σκοπό να αξιολογήσουν τις επιπτώσεις στα είδη καθορισμού των περιοχών του Δικτύου Natura 2000, με ιδιαίτερη έμφαση στη μεσογειακή φώκια (monachus monachus). Επιπρόσθετα, έχουν αξιολογηθεί τα μέτρα που είχαμε αποφασίσει με τον υπουργό Εσωτερικών για την ευρύτερη προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής. Η μελέτη προτείνει, επίσης, συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία των ευαίσθητων οικοτόπων και ειδών της περιοχής, τα οποία εξετάζουμε με προσοχή. Επισημαίνω ότι, πέραν από τα μέτρα αυτά, στις περιπτώσεις που έχουμε νέα προτεινόμενα έργα, όπου κρίνεται αναγκαίο θα απαιτείται εξειδικευμένη οικολογική μελέτη (δέουσα), ειδικά για τα έργα αυτά».

Σε ό,τι αφορά το ερώτημα κατά πόσο εξετάζονται οι επιπτώσεις των έργων και σχεδίων για τα οποία εκδόθηκαν περιβαλλοντικές εγκρίσεις και χορηγήθηκαν πολεοδομικές άδειες μεταξύ 2017-18, χωρίς να υποβληθούν σε δέουσα εκτίμηση επιπτώσεων στο περιβάλλον, ο κ. Καδής ανέφερε ότι «οι επιπτώσεις από τα έργα και σχέδια για τα οποία έχουν εκδοθεί περιβαλλοντικές εγκρίσεις και χορηγήθηκαν πολεοδομικές άδειες μεταξύ 2017-18 έχουν επαναξιολογηθεί. Όπου κρίθηκε απαραίτητο, προτάθηκαν επιπρόσθετα μέτρα, ενώ κάποια μέτρα που αφορούσαν μεμονωμένες αναπτύξεις έχουν επεκταθεί και θα έχουν ισχύ στην ευρύτερη περιοχή. Σε ό,τι αφορά το σχόλιο ότι τα έργα αυτά δεν έχουν υποβληθεί σε δέουσα εκτίμηση επιπτώσεων στο περιβάλλον, αυτό δεν φαίνεται να ισχύει. Όπως έχω ενημερωθεί, όλα τα έργα/αναπτύξεις της περιόδου στα οποία αναφέρεστε έχουν περάσει από τη διαδικασία δέουσας εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον, καθώς και ελέγχου και εφαρμογής όρων».

 Ερωτηθείς σχετικά με τις επιπτώσεις της μη ολοκληρωμένης διαχείρισης της παράκτιας ζώνης των Θαλασσινών Σπηλιών και κατά πόσο αυτές αποτελούν αντικείμενο εξέτασης των δύο ΜΔΕΕΠ, καθώς επίσης και τους λόγους για τους οποίους δεν φαίνεται να λήφθηκε υπόψη το Έβδομο Πρωτόκολλο της Σύμβασης της Βαρκελώνης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Ζωνών (ΟΔΠΖ) της Μεσογείου, το οποίο επικυρώθηκε από την Ε.Ε. το 2011 και έχει δεσμευτική ισχύ για όλα τα κράτη μέλη, ο Υπουργός, Κώστας Καδής, επισήμανε: «οι επιπτώσεις της μη ολοκληρωμένης διαχείρισης της παράκτιας ζώνης των Θαλασσινών Σπηλιών έχουν εξεταστεί. Το Πρωτόκολλο της Σύμβασης της Βαρκελώνης καταγράφεται στη μελέτη του κ. Δενδρινού στο Κεφάλαιο 6, στη σελ. 23, και έχει ληφθεί υπόψη στην ετοιμασία των προτάσεών του. Επίσης, θα ληφθεί υπόψη στο πλαίσιο της Έκθεσης Δέουσας Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, που θα ετοιμαστεί από το Τμήμα Περιβάλλοντος».

 

Το δημοσίευμα αναφέρει επίσης πως μεταξύ Μαρτίου 2017 και Μαρτίου 2018, το Τμήμα Περιβάλλοντος εξέδωσε τρεις περιβαλλοντικές εγκρίσεις, οι οποίες αφορούν πέντε αιτήσεις χορήγησης πολεοδομικών αδειών που υποβλήθηκαν προς το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως από τρεις ιδιωτικές εταιρείες ανάπτυξης γης.

Σημειώνεται ότι στην παραλία Καφίζης του Δήμου Πέγειας την τελευταία δεκαετία καταγράφηκαν αρκετές σοβαρές και αυθαίρετες επεμβάσεις, οι οποίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν αλλοίωση της γεωμορφολογίας και τοπογραφίας της περιοχής, εκβραχισμό της ακτής, διαμόρφωση παραλίας, εκσκαφές και επιχωματώσεις κατά μήκος του πρανούς της παραλίας, εκχέρσωση και αφαίρεση φυσικής βλάστησης, φύτευση χωροκατακτητικών ξένων ειδών, σφράγιση εδάφους, τοποθέτηση φωτισμού, κ.α.

 Το δημοσίευμα καταλήγει πως στο Κεφάλαιο 6 της μελέτης του κ. Δενδρινού, στο οποίο παραπέμπει ο υπουργός Γεωργίας, αναφέρεται το νομικό πλαίσιο για την προστασία της μεσογειακής φώκιας που «θεωρείται διεθνώς είδος απειλούμενο με εξαφάνιση και συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των απειλουμένων ειδών της Διεθνούς Ένωσης για την Προστασία της Φύσης. Το είδος συμπεριλαμβάνεται επίσης: α) στη Σύμβαση της Βόννης για τη Διατήρηση των Μεταναστευτικών Ειδών των Αγρίων Ζώων (1979), β) στη Σύμβαση της Βέρνης για τη Διατήρηση της Άγριας Ζωής και του Φυσικού Περιβάλλοντος της Ευρώπης (1979), γ) στη Σύμβαση της Βαρκελώνης για την Προστασία της Μεσογείου από τη Ρύπανση (1977), δ) στη Σύμβαση της Ουάσιγκτον για το Διεθνές Εμπόριο των Απειλουμένων Ειδών Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας, CITES (1973) και ε) στο Πρωτόκολλο για Περιοχές Ειδικής Προστασίας (1982) επικυρωμένο από την ΕΕ και από την Ελλάδα. Επιπλέον, προστίθεται ως το πιο απειλούμενο θαλάσσιο θηλαστικό της Ευρώπης, η μεσογειακή φώκια είναι είδος με κοινοτικό ενδιαφέρον για την ΕΕ και για αυτό έχει συμπεριληφθεί στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη Διατήρηση των Φυσικών Οικοτόπων και της Άγριας Πανίδας».
  USEFUL LINKS

- Windfinder forecast
- CYCOFOS weather forcecast
- Google weather forcecast
  Navionics Cyprus Maps

  SISTER SITES


HUNT & SHOOT
MAGAZINE
CYPRUS YACHTING
MAGAZINE
ONLINE
MAGAZINESCyprus Fishing Magazine
P.O. Box 55329, 3821 Limassol, Cyprus | Telephone: +357 25577750 | e-mail: info@cyprusfishingmagazine.com


Copyright © Dacor Advertising & Media LTD 2012
Designed by Dacor