Θέση εργασίας θαλάσσιου βιολόγου

Αν επιθυμείτε να καταθέσετε την άποψή σας για ζητήματα που δεν περιλαμβάνονται στις παρακάτω ενότητες, μπορείτε να το κάνετε από εδώ.
Post Reply
User avatar
admin
Site Admin
Posts: 3153
Joined: Tue Dec 19, 2006 1:38 pm

Θέση εργασίας θαλάσσιου βιολόγου

Post by admin »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η εταιρία AP Marine Environmental Consultancy Ltd, με έδρα την Λευκωσία, και με μακρόχρονη
δράση στα πεδία της έρευνας και της παροχής υπηρεσιών που αφορούν το θαλάσσιο
περιβάλλον, την αλιεία και τις ιχθυοκαλλιέργειες, επιθυμεί να προσλάβει Θαλάσσιο Επιστήμονα
– Θαλάσσιο Βιολόγο για μόνιμη απασχόληση.
Απαιτούμενα Προσόντα:
 Πανεπιστημιακό δίπλωμα σε τομέα των θαλάσσιων βιολογικών επιστημών1.
Μεταπτυχιακό δίπλωμα σε σχετικό κλάδο θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σε θέματα θαλασσίων επιστημών όπως συμμέτοχη
σε ερευνητικά προγράμματα/ μελέτες που αφορούν το θαλάσσιο περιβάλλον κτλ.
 Άριστη γνώση τόσο της Ελληνικής όσο και της Αγγλικής γλώσσας
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική επιστολή

AP MARINE ENVIRONMENTAL CONSULTANCY LTD
Τ.Θ. 26728 1647 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Τηλ. 22331660, 99407300 Φαξ. 22339959
Email: apmarine@valicom.com.cy
www.apmarine.com.cy

Post Reply

Return to “Διάφορα Θέματα”